ZoZie Zegelpedia

herinneringen moet je maken

De eerste emissie, De Klassieken

De Aanloop naar de eerste uitgifte was roerig te noemen en ook de uiteindelijke uitgifte ging ook al niet geheel volgens plan. De uitgifte is met 1 jaar vertraagd en op 01 januari 1852 was het dan zover, Nederland had zijn eerste postzegels. Samen met de uitgiftes van 1864 en 1867 worden dit wel de Klassieken genoemd.

De Klassieken
Bij de eerste emissie werden de zegels nog uit een vel van 100 stuks geknipt, de latere series werden getand. Van de eerste serie zijn van de 5 en 10 cent meerdere drukplaten gemaakt, er zijn hiervan dan ook ca 20 miljoen zegels van beide in omloop gebracht. Voor de 15 cent uitvoering is maar één drukplaat gemaakt, hiervan zijn er maar 2,3 miljoen in omloop gebracht. Bij de eerste emissie knipte de ambtenaar de enkele zegels op het postkantoor bij voorbaat al uit het vel. Het paartje 15 cent zegels van de eerste emissie gestempeld in Zwolle in 1852 is mede door het verknippen van de originele vellen en de beperkte oplage van de 15 cent uitvoering dan ook een uniek exemplaar, ik ben er blij mee :-)

De eerste twee series bestonden uit drie tarieven, bij de laatste serie van 1867 werden er 3 extra tarieven aan toegevoegd. De zegels zijn gedrukt op handgeschept papier en voorzien van een posthoorn als watermerk. Op 31 oktober 1879 eindigde de geldigheid van de serie Klassieken.

Minister Van Bosse en zijn ambtenaar Vrolik (later minister van Financiën en verantwoordelijk voor de herziening van de Postwet in 1855) werden belast met de uitgifte. Vrolik heeft zelfs de eerste schetsen gemaakt. Het uiteindelijk ontwerp van de Willem III serie is van Johann Wilhelm Kaiser, Nederlands kunstenaar en van 1873 tot 1883 directeur van het Rijksmuseum. De drukplaten werden gemaakt door Jacob Wiener die in 1848 ook betrokken was bij de eerste emissie postzegels van België.


1852


18641867

Met de uitgifte van de eerste emissie postzegels kreeg ook iedere postbeambte een handleiding uitgereikt omtrent "bestemming en gebruik der postzegels". Het publiek kon een exemplaar aanschaffen voor 10 cent. Zoals deze handleiding al vermelde: "Zoo was dan eindelijk het pad voor de eerste Nederlandsche frankeerzegels wettelijk en administratief geëffend en konden de nuttige papiertjes hun zegetocht aanvangen".

wordt vervolgd...