ZoZie Zegelpedia

herinneringen moet je maken

De eerste emissie, De Aanloop

Ja hoor ik zie het goed, een paartje postzegels uit 1852 afgestempeld in Zwolle op 7 juni 1852. De eerste serie postzegels in Nederland voor het eerst uitgegeven op 01 januari 1852 en dan ook nog een paartje van 15 cent afgestempeld op het postkantoor in Zwolle. Ik start de bieding. Een spannende dag en meerdere keren overboden maar ik trek uiteindelijk aan het laatste eind en de buit is binnen. Tijd voor research en een leuk verhaal.

In mijn blog's over de Postwet heb al stilgestaan bij het ontstaan van de uitgifte van postzegels (zie "
De post voor 1852" en "De postwet, en dan..."). Ik wil het nu vooral hebben over de aanloop van de emissie in Zwolle, de Klassieken, de poststempel en de distributie.

De Aanloop
Het moet een roerige tijd zijn geweest, voorafgaande aan de uitgifte van de eerste emissie, in 1812 trok Napoleon naar Rusland om in 1813 te worden verslagen. Op 2 november 1813 vond de laatste raadsvergadering plaats onder Frans bewind. Na de franse periode trokken de kozakken feestend met veel drank door Zwolle. Op de voet gevolgd door de russen werd het er al niet beter op en de schade was groot.

Nog geen 5 jaar later brandde in januari 1815, na een aantal forse blikseminslagen, de kap van de toren van Onze lieve vrouwenkerk volledig uit. De trotse toren van Zwolle (de Peperbus) was onthoofd. Het duurde nog minimaal 13 jaar voordat er financiële middelen werden gevonden om de toren te restaureren.En dan februari 1825, een rampjaar voor Zwolle. Het begon al in de herfst van 1824, hoge waterstanden, regen en wind. In februari 1825 zorgde de storm, springvloed en de hoge waterstanden er voor dat de dijken doorbraken op meer dan 18 plaatsen. Veel inwoners en vee overleefden de ramp niet. Als je hier meer over wilt weten, in 1826 zijn de details beschreven in het boek "Beschrijving van Overijssels watersnood".

Tussen 1830 en 1840 was er de strijd voor de onafhankelijkheid van België. Uiteindelijk wordt in 1839 met tegenzin de overeenkomst getekend. Willem I is nooit voorstander geweest maar is onder druk van een handelsembargo en zeeblokkade van Frankrijk en Engeland uiteindelijk door de knieën gegaan. "Koopman" Koning Willem I heeft veel gebouwd, niet alleen financierde hij in 1819 de aanleg van de Willemsvaart ook liet hij de eerste spoorlijn aanleggen ondanks het negatieve advies van het kabinet van destijds. Koning Willem zorgde hier "onbewust" voor een belangrijk distributie kanaal voor het bezorgen van de post na 1852.

In 1845 kwam de eerste telegraafverbinding tot stand door de toenmalige NS, de eerste telegraaf-tweet was een feit. In deze periode worden er ongeveer 5 "tweets" per dag verstuurd, dit liep op naar ruim 5.000 "tweets" per dag in 1870. In december 1852 start de overheid ook met een telegraafdienst en in oktober van 1854 werd het eerste telegraafkantoor in Zwolle geopend. Pas op 16 september 1933 wordt in Zwolle het telegraaf- en telefoonkantoor samengevoegd met het postkantoor.

De in Zwolle geboren Thorbecke leidt in de periode rondom de eerste uitgifte van de postzegels het kabinet en in 1848 introduceert hij de nieuwe grondwet. Onder leiding van Thorbecke wordt de Postwet in 1850 aangenomen en een jaar na de beoogde emissie komen dan eindelijk de eerste postzegels. Deze serie wordt in drie emissies uitgebracht (1852, 1864 en 1867) ; De Klassieken.

Lees verder in deel twee;
De Klassieken