ZoZie Silicon Valley

herinneringen moet je maken

16 November 2014

Reflectie

Wat heb ik nu geleerd, wat neem ik mee, welke nieuwe inzichten ga ik toepassen.Vragen die mij door het hoofd spelen en waarbij je probeert om realistische doelen te stellen die passen in mijn eigen omgeving. Welke beelden heb ik er aan overgehouden? Één is in ieder geval blijven hangen en dat is de saamhorigheid van de groep ondernemers die is meegegaan met deze reis.


Succesfactoren
Waarom is SV nu zo succesvol? Vaak worden schimmige factoren aangehaald en blijft het vaag maar het is toch vooral de beschikking over goed opgeleide resources, creativiteit en de competitie voor succes die doorslaggevend zijn. Factoren die leiden tot focus op het resultaat. De vraag naar talent stuwt het inkomen omhoog, de koopkracht stijgt en de prijzen stijgen mee. Het leidt er ook toe dat mensen die buiten de boot (dreigen) te vallen terecht komen in een dure leefomgeving en vervallen al snel naar armoede. De kloof tussen arm en rijk wordt groter en de sociale onrust neemt toe.

Wat zou dit voor ons kunnen betekenen?

Resources; zorg voor de juiste man op de juiste plaats, stimuleer kennisopbouw en bij aanname kiezen voor experts. Experts trekken experts aan.
Creativiteit; dit ontstaat niet spontaan, je moet hier bewust en actief mee omgaan. Brainstormen, out-of-the-box denken of een ontspannen sfeer is prima maar zonder rationeel hard werken leidt dit niet tot creativiteit. Focus en hard werken levert op termijn het beste resultaat. De omgeving er op inrichten en ruimte geven om te presteren.

Fouten maken mag
In SV is fouten maken OK, het motto is "beter fouten maken dan kansen laten liggen" . Nu is het natuurlijk wel zo dat het makkelijker is om fouten te maken als er al voldoende successen zijn die dit kunnen dragen maar in beginsel ben ik het wel eens met de gedachte. Moet je dit dan breed gaan uitdragen in de organisatie? Ik geloof hier wel in zolang het maar hand-in-hand gaat met focus en hardwerken en betrokken management.

Internet of Things
Is het fantasie of werkelijkheid, technische singulariteit waarbij de mens de technische voortgang niet meer kan bijhouden. De computers worden slimmer dan de mens en er is sprake van het eeuwig leven door het uploaden van je geheugen. Nu al zijn er groepen die de techniek niet meer kunnen volgen en als je de 50 bent gepasseerd ben je al oud in SV. Veel apparaten worden nu gekoppeld aan het internet en de Big data komt beschikbaar in de Cloud. Wie uiteindelijk de Big Data kan ontsluiten en hiermee het gedrag van de individu kan voorspellen is spekkoper. De vraag is of en hoe de mens de ontwikkeling in de techniek kan blijven controleren.

Wat kunnen wij hier nu mee?

Internet of Things waarbij alle apparaten met internet zijn gekoppeld is een ontwikkeling waar wij nu ook al aan meewerken. We hebben reeds een kantoorstoel in de Cloud gekoppeld en met een lokaal bedrijf zijn we in gesprek over het lokaliseren van bestaande apparaten met slimme sensoren. Bestaande apparatuur koppelen aan de Cloud is een kans, voeg daar aan toe een "Launching customer" als accelerator en er is ruimte voor voor een nieuwe Startup. Focus en hardwerken moet leiden tot nieuwe business waarbij het verdienmodel anders is.

Tijdens de tour door SV hebben we regelmatig met de mensen gesproken over de slimme kantoorstoel. Het idee en de mogelijkheden die we schetsten over het verdienmodel zijn enthousiast ontvangen. Dit geeft ons het geloof dat dit de goede richting is. Op dit moment loopt er een projectaanvraag voor het ontwikkelen van een slimme sensor. Wat we hebben gezien in SV is dat het uiteindelijk om de Big Data gaat, het zal voor ons dus belangrijker worden om de dienstverlening dicht aan de Cloud te bouwen.

Financieren
Het oude financieren van de bank is voorbij, in SV wordt de bank alleen nog gebruikt voor de dagelijkse transacties en eventueel later bij een beursgang of bij een volwassen groeifase. Uiteraard is dit gechargeerd maar de trend is duidelijk. In Nederland gaan we vaak eerst naar de bank. Wij laten ons bedrijf organisch groeien door inzet en uitbreiding van capaciteit zonder een directe exit strategie. De banken verstrekken leningen terwijl in SV de financiers zich inkopen als aandeelhouder.

Hoe zich dat gaat verhouden naar onze business is mij nog niet duidelijk. Wel heb ik mij voorgenomen om dit te onderzoeken.

Ondernemen
Leiderschap en ondernemen zijn terugkerende factoren die mede het succes van de onderneming bepalen. In SV wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op het potentieel van de markt. Naar mate dat het aantal gebruikers toeneemt neemt de waarde toe, een tweede factor is het product. Het is belangrijk dat er een uniek verkoop argument is welke niet of moeilijk nagemaakt kan worden. Tenslotte is er het team. In SV belangrijk maar vervangbaar. Het is niet zelden dat een VC een aandeel neemt in het bedrijf en vervolgens de startende ondernemer vervangt.

Hoe past dat nu in mijn stijl van leiding geven en welke consequenties heeft een eventuele nieuwe Startup. De overgang naar Internet of Things en Cloudcomputing vraagt wellicht om andere inzichten. Creativiteit en competenties die aansluiten bij de nieuwe vragen, een open structuur die in verbinding staat met de ontwikkelingen in de techniek. Vraagt dit om aanpassing?

Moet ik mijn leiderschap bijsturen, geeft ik nog maximale waarde. In 2015 wil ik kritisch blijven kijken naar mijn eigen rol. In 2015 wil ik mij verder verdiepen in leiderschap en ondernemen in het informatietijdperk.

Samenwerken in de regio
Incubators en accelerators zijn broedplaatsen van creatieve ondernemers. In SV hebben we er twee bezocht. Dergelijke initiatieven leiden tot het samenscholen van gedreven teamleden en door het ontmoeten van elkaar ontstaan cross-overs die weer zouden kunnen leiden tot nieuwe ideeën. Het vraagt een open structuur. Gedurende de ontwikkeling hebben de deelnemers de gelegenheid te Pitchen voor financiering.

Het zou toch mooi zijn als we jonge ondernemers kunnen samenbrengen die met elkaar complementair kunnen samenwerken aan cross-overs en andere verbindingen. Op dit moment heeft het Health Innovation Park in Zwolle, een cluster van Kennispoort, ideeën om ondernemers bij elkaar te brengen in één centraal gebouw. Ook enkele lokale ondernemers hebben interesse om dergelijke initiatieven te starten. Ik ben geïnteresseerd in deze ontwikkelingen en zal deze lokaal zeker volgen

Tot zover, ik ga er de komende weken nog verder over nadenken. In februari 2015 hebben we met de groep nog een evaluatie gepland.

Tomorrow starts here

Morgen begint hier, het motto van Cisco en het bedrijf dat deze ochtend op de agenda staat. Geweldig om te zien maar ook wel duidelijk dat het geld hier tegen de plinten klotst en de marges, zoals ons zonder blikken en blozen werd verteld, minimaal 60% is. Ondanks dat is Cisco een groot kloppend hart dat ondanks haar perfecte conditie de urgentie van innovatie niet heeft verloren.Cisco levert netwerkapparatuur zoals routers en switches. Cisco verbind ons met het internet en weet dus heel veel over het internetverkeer. Zij kunnen de hoeveelheid data, berichten monitoren en weten dus exact hoeveel traffic er in de wereld op internet zit. Op grote schermen geven ze dit weer en doen voorspellingen naar de toekomst. Bijna alle telecom providers zijn klant bij Cisco en gemiddeld bestellen deze KPN's voor zo'n 200 miljoen aan apparatuur per klant per jaar. Bedrijven zoals KPN leunen erg op de ontwikkeling van Cisco en zij adviseren haar klanten over de trends en oplossingen. Over twee weken introduceert Cisco een project waarmee door middel van de WiFi op de smartphone persoonsbewegingen van mensen en massa gevolgd kunnen worden in kantoren, centra, stadiums, ed. Interessant voor ons omdat indoor lokalisatie een speerpunt is. Ik heb afspraken kunnen maken met José van Dijk om ons nader te informeren en ik heb haar ons portfolio kunnen laten zien.

Na Cisco de auto's ingeleverd en weer ingecheckt voor de terugvlucht om gedurende de nachtelijke uurtjes nog eens de reis aan mij voorbij te laten gaan.


Vrijheid blijheid

Vandaag uitslapen tot 9 uur, de ochtend kunnen we zelf indelen. Om half twee vetrekken we vanmiddag uit de lobby. In de morgen de garage van Hewlett & Packard bezocht, een beetje shoppen en het bedrijventerrein van Apple bezocht. Even in de company store nog wat goodies gekocht en lunchen bij Subways.
Vanmiddag weer kunnen kiezen uit enkele voorkeuren en die van mij ging uit naar eHealth startup Clinicast. Slimme vent maar hij werd terzijde gestaan door iemand van een stichting en een ander die in Amerika bedrijven aan elkaar koppelde. Heb de indruk dat dit niet gaat werken. Jack Challis van Clinicast heeft het idee data van voormalige kanker patiënten, de behandeling, kosten en resultaten te analyseren zodat je bij nieuwe behandelingen de effecten van de keuzes kunt vergelijken. Jack heeft dit in opdracht van 4 ziekenhuizen in kaart gebracht. De kracht zit hem in het dashboard. Je kunt de keuzes onderbouwen, kosten in kaart brengen en de effecten op het resultaat voorspellen. Ik ben vooral geïnteresseerd in de verwerking van al die data en de weergave in het dashboard.

Later die middag gesproken met een echtpaar die Net Optics hebben verkocht. Wederom een succes verhaal waarbij het echtpaar gecashed heeft, ca 200 miljoen. Ze gaven aan dat je naast het werk ook gewoon leuke dingen moet doen en dat je deze moet combineren. Ze gaven een tips over leiderschap en hun visie over ondernemen. Ook hier valt op dat er een expliciete mening is en dat het vaak een monotoon ingestudeerd praatje is waarbij kritiek lastig is. Gelukkig hebben een kritische groep die zich niet laat inpalmen en ik moet zeggen dit leid nog wel eens tot leuke interpretaties. Zo vroeg Charlotte aan de groep (na een dialoog over leiderschap) "Am I borring you?" waarop iemand spontaan zij "Yes"...... volgens mij moet ze hier nu nog van bijkomen. Ook kreeg ze een discussie met een ondernemer (genomineerd voor ondernemer van het jaar in de regio Zwolle) over het feit dat de ondernemer altijd het zonnetje in huis moet zijn en dus een Bad-day nooit mag laten blijken. Onzin natuurlijk, dit is sterk afhankelijk van de organisatie en het type leiderschap.

In de avond konden wij even stoom afblazen bij de IJshockey wedstrijd van de Sharks in San José. Ook eens leuk om zo'n event mee te maken.

Acceleratie

Ik voel mij bevoorrecht dat ik deze reis mag maken. Iedere ochtend wordt ik wakker en denk ik wauw wat gaaf om dit te doen. De gesprekken met onze reisgenoten, de ontmoetingen in SV en de mooie momenten van de dag. Een inspirerende reis. Vandaag de bezoeken in de ochtend opgesplitst in meerdere groepjes. Later vandaag gaan we met z'n allen praten met een Angel investeerder en bezoeken een Incubator om tenslotte te evalueren bij een Winery.

Ik heb besloten te gaan luisteren naar Naeem Zafar een ondernemer, leraar bij Berkeley Universiteit en adviseur bij het Plug & Play Center. Wat een geweldige vent. Geen ingestudeerde presentaties en hoogdraverij. Down to earth!! Naeem heeft afgelopen jaar Bitzer Mobile verkocht aan Oracle. Bitzer biedt een encrypte platform voor management informatie.Het had wat voeten in aarde om tot de deal te komen en Naeem nam ons mee in zijn verhaal. Zijn grootste fout was het feit dat hij maar één geldschieter had die grotendeels de controle had. Nu is dat niet vreemd want dat willen alle geldschieters in SV. Naeem beantwoorde alle vragen en gaf ons voor het eerst het gevoel dat hier niet alles draait om geld. Goed om te horen.
Het Plug & Play center en NestGSV is een verzamelplaats van startups. Iedereen kan hier een kleine ruimte huren. Het idee is cross-overs te realiseren en samen te werken aan nieuwe ideeën. In SV vind je meerdere van dit soort "werkplaatsen", ze worden dan vaak Incubator of Accelerator genoemd. Een broedplaats voor startende ondernemers.
Maar hoe zit dat dan met de financiering hier in SV. Anders dan in Nederland is de bank niet de eerste gedachte van een Startup. Je begint hier je idee met Friends, Family en Fools (FFF) geld. Vaak de eerste 10 - 25K Dollar. Daarna breng je het idee in bij een groep Angels. Angels zijn de reddende engel voor de volgende fase. Het FFF geld is op en je hebt nieuwe dollars nodig. Angels zorgen voor de volgende 100 - 500K Dollar. Let wel, de kosten stijgen nu ook. Je moet bijvoorbeeld een software ontwikkelaar betalen. Een beetje ontwikkelaar heeft een salaris van minimaal 100K Dollar per jaar!! Over de kosten van huisvesting maar niet te spreken. Een appartementje van 40m2 kost al gauw 3000 dollar per maand.

We hebben met Frank Willemsen gesproken, oud medewerker van Cisco en getrouwd met José van Dijk (VP van Cisco). Frank is gestopt bij Cisco en nu fulltime Angel. Hij investeert dus in Startups. Frank is aangesloten bij een groep Angels, The Sand Hill Angels. Je kunt pas lid worden als je bent goedgekeurd en voldoende kapitaal meebrengt. De groep investeert tussen de 100 en 500K dollar per Startup en per jaar worden ca 30 Startups gecontracteerd. De Angels vragen een percentage van de aandelen. Gemiddeld krijgt een Angel tussen 5 en 15% van de aandelen.

Maar dan is het geld weer op! Meestal zal een Startup na 2 jaar een nieuwe financieringsronde nodig zijn, winst wordt er niet of nauwelijks gemaakt maar de kosten gaan stijgen. Op naar de Venture Capitalisten (VC). Bij de VC zit het grote geld. Als je dan het geluk hebt om binnen te komen moet je ook meerdere VC's voor je karretje spannen. Een VC investeert miljoenen dollars maar vragen ook een groter aandeel. Vaak is de groei dan exponentieel en nemen de kosten flink toe, een tweede financieringsronde bij de VC is dan gewenst. Vaak bepaald de inleg ook deels de waarde van de Startup. Na de tweede ronde wordt het eigendom van de eerste founder steeds kleiner. Naast de inleg wordt de waarde vooral bepaalt door het aantal gebruikers van het idee. Zonder dat er nog winst wordt behaald kan de waarde van een startup in 3 a 4 jaar oplopen tot miljoenen en in geval van bijvoorbeeld whatsapp miljarden dollars.

Vervolgens wordt de exit strategie uitgevoerd, de startup wordt verkocht. Dit is in tegenstelling tot onze cultuur bijna altijd vanaf de start onderdeel van de strategie. De founder heeft na de tweede en soms zelfs derde financiering van Angels en VC's nog maar een beperkt eigen aandeel in de firma. De VC's incasseren de meeste winst.

Maar ja, zoals de VC's en Angels ook terecht aangeven; de taart wordt naarmate van de financiering en groei ook vele malen groter dus de waarde van het kleine taartpuntje (10 - 30%) van de oorspronkelijke eigenaar is nog altijd heel veel waard.

En de bank dan? Nou die wordt eigenlijk alleen gebruikt voor de reguliere transacties. Leningen worden eigenlijk nauwelijks aangegaan. Pas in een later stadium als de Startup bijvoorbeeld via een beursgang exit gaat wordt er een bank bij betrokken.

Dat moeten we allemaal maar eens even laten bezinken, onder het genot van een paar heerlijke wijnen hebben we bij de Byington Vineyard & Winery de ideeën van de dag gedeeld en kwamen we allen tot de conclusie dat de wijnen best wel lekker zijn..............
Stanford University

Goed geslapen allemaal, geen nare dromen over het eeuwige leven? Vandaag op programma een bezoek aan Stanford University en onze Consul in San Francisco. Ben vooral benieuwd naar Stanford. Deze universiteit is de bepalende factor geweest in de ontwikkeling van SV.

Stanford ligt tussen San Francisco en San Jose, midden in SV. In 1891 opende Stanford haar deuren. Opgericht door spoorwegmagnaat en gouverneur Leland Stanford als blijvende herinnering aan hun enige zoon die op 16 jarige leeftijd stierf aan de tyfus. Het moest het Harvard van het Westen worden. Technologie speelde vanaf het begin van de oprichting reeds een belangrijke rol. Het eerste technische bedrijf werd door de Stanford student Cyril Elwell opgericht in 1909, de Federal Telegraph Corporation. Hiermee was Silicon Valley geboren.

Een tweede belangrijke mijlpaal was de realisatie van Hewlett en Packard. Twee studenten van Stanford die door het uitwerken van een stage opdracht in hun garage aan de wieg stonden van de verdere brede ontwikkeling van de techniek in de Valley. Stanford stimuleerde bedrijven rondom de campus en de ondernemers waarderen de Universiteit.

De studie wordt bekostigd uit private middelen, zo kost een opleiding bij Stanford 60.000 Dollar per jaar. Kinderen met rijke ouders betalen het volle pond, als je het niet kunt betalen springt de Universiteit bij. Als je slaagt in het leven verwacht de Universiteit dat je een "steentje" bijdraagt als sponsor aan de studie fondsen. De overheid draagt bij aan het onderzoek. In totaal is het budget per jaar nu zo'n 6 miljard dollar!!

We hebben die ochtend gesproken met Tom Byers, een typisch SV karakter. Ik heb steeds het idee dat de presentaties ingestudeerd zijn, ze lijken altijd spontaan en explosief maar ik heb het gevoel dat ze zich verschuilen achter een masker. Tom gaf een gastcollege over ondernemerschap. Oude wijn in nieuwe vaten over markt, product en team waarbij zijn side-kick en oud studente Mauria schaapachtig zijn bevindingen bevestigde en haar ervaringen deelde. Ik denk dat hij even vergat dat wij geen studenten zijn maar ondernemers, hahahaha.

Leuk om even op de campus rond te lopen, helaas te weinig tijd. Geen mogelijkheid om even een kijkje te nemen in een onderzoekslab of bijvoorbeeld een blik te werpen in een collegezaal. Door naar het volgende bezoek, de consul in San Francisco.

Het consulaat is gevestigd op de 31ste verdieping van een torenflat aan Kennedy street. Mooi uitzicht hoor. Hier hebben een paar diplomaten gesproken over de functie van het consulaat. Ralph Ramdhani van Rabobank International heeft ons een inkijkje gegeven in de activiteiten van de bank in Amerika. De Rabobank heeft in Californië 120 kantoren. Tenslotte was er nog een type "Rattelband" die ons een ingestudeerd praatje presenteerde over ondernemerschap.

Het was me het dagje wel weer, afsluitend etentje aan de pier van San Francisco . Lekker hoor......
Angst van Silicon Valley?

Fear of moet ik zeggen competitie?

Silicon Valley (SV) en haar kansen en bedreigingen. Vandaag kregen we een overview van wat er ons te wachten staat. Mind blowing zoals ik dat interpreteer.

Eerst maar eens luisteren naar Russel Hancock de president van de Joint Venture Silicon Valley. Een 50 jarige die in eigen bewoordingen reeds prehistorisch is volgens de begrippen van Silicon Valley. Hij heeft ons een insight gegeven over SV. Boom-Bust bewegingen, start-ups, reward risks, venture capital en eco-system zijn kreten die je hier vaak hoort. Het bancaire aspect speelt hier nauwelijks nog een rol. Banken zijn oude wereld en pas nodig als je operationeel een steady kasstroom hebt.

Wat maakt SV nu zo bijzonder? Veelal zijn het de inkoppertjes: Niet bij de pakken neerzitten, belonen van fouten, vreemd risico kapitaal, overheid op afstand maar welwillend bij vergunningen, flexibele arbeidsmarkt, samenwerking tussen opleiding en bedrijfsleven en het beschikken over een secundair netwerk (advocaten, accountancy ed). Wat SV echter meer heeft dan de rest is de drive voor resultaat en niet vergeten het gunstig klimaat. Men is hier wars van etiketten en de successtrory's gaan vooral over nerds en hippies.

De competitie om te slagen en te innoveren is hier erg groot. Ik denk dat dit mede is ingegeven door door de flexibiliteit van de arbeidscontracten. De arbeidscontacten zijn vrijwillig en "free of will", het is dus mogelijk om deze medewerkers eenvoudig binnen 10 dagen te ontslaan. De speed of technology is extreem, bijblijven is een must. De doorstroom van medewerkers is gemiddeld ca 2 jaar en de start-ups hebben een exit-strategie die onrust kan veroorzaken De succesrate is extreem laag. 1 op de 700 start-ups krijgen een financiering met vreemd vermogen en van de 10 die deze financiering krijgen zullen het er 9 niet redden.

Daarnaast ontstaat een steeds grotere verwijding tussen rijk en arm. De middenklasse vervalt langzaam naar de lower class en de rijken worden rijker. Er ontstaat sociale onrust die nu al merkbaar is. Uberkapitalisme noem ik dat.

Als dit geen stress is weet ik het ook niet meer, hier is dit blijkbaar heel normaal. Oh ja het vreemd vermogen is van Venture Capital firms die een deel van de aandelen eisen dus de founder levert meteen eigendom in. Hier is dit geen enkel probleem, sterker nog na twee of drie financieringsrondes heeft de eigenaar nog maar zo'n 15% over. Wel wordt dan de taart vaak groter maar het gevoel van controle over je eigen start-up is dan wel verdwenen! Het voordeel is dat de ondernemer nog maar beperkt met eigen geld er in zit. Als de ondernemer onderuit gaat dan kan vooral de verstrekker van het vreemde vermogen fluiten naar zijn centen. Hoezo ondernemen! Ondernemen met vreemd geld is toch iets anders lijkt mij?

En de overheid? De invloed van de overheid is minimaal. Als ondernemers in Nederland zouden we dit wel eens fijn vinden maar als je ziet welke invloed dit heeft op de lange termijn bedenk je je wel. De overheid moet mijnsinziens het casco van de maatschappij leveren, de inwoners en ondernemers moeten de inhoud bepalen. In SV is het casco verrot. De wegen zijn slecht, het OV is ouderwets en de visie voor de toekomst ontbreekt. SV ligt onder de zeespiegel en op de Andreasbreuk. De overheid doet er bar weinig aan om dergelijke problemen op te lossen. Belasting verhoging om er voor te zorgen dat het "huis" van SV weer onderhouden wordt is NOT DONE. Iedere politicus die dit voorstelt kan zijn verdere carrière wel vergeten.

In mijn ogen is dit model niet langer houdbaar, de onrust en onvrede zal toenemen. De kloof tussen rijk en arm wordt groter en de invloed van de overheid is onvoldoende.

Vanmiddag brengen we een bezoek aan Google, ik kan niet wachten om te vragen hoe deze ontwikkeling hun visie beïnvloed!!Wouter Vink van Google heeft ons keurig ontvangen. Wouter is manager bij de groep die zich bezig houdt met Android. Mega groot complex met veel gebouwen. 30.000 medewerkers hier in Mountain View. Het bedrijf groeit enorm. 70% van hun activiteiten is gericht op de zoekmachine en Android. 20% gericht op opportunities en 10% op spielerei. Ik vraag me werkelijk af hoe ze dit bedrijf kunnen besturen, hoe gaat dat nou in het echt. De span of control, de verantwoording van de werkzaamheden het meten van resultaat..... Elk kwartaal worden de indicatoren bepaald en afgeleid daarvan moet iedereen bepalen wat ze de komende maanden gaan doen. Aan het eind van de periode geeft iedereen zich een cijfer en deze worst weer met zijn of haar meerdere geëvalueerd. Thuis werken is NOT DONE en alle activiteiten die verstorend werken kunnen op het werk worden geregeld (kapper, was, eten, theater, enz enz) Productiviteit, of tenminste de schijn van maximale productiviteit is prio 1. "Als Google 6 maanden stil staat worden zij ingehaald door de concurrent; de druk is hoog" aldus Wouter Vink.

De bedreiging van Google ligt vooral bij de organisatie zelf, door de groei en de noodzakelijke onderhoud en verbetering van bestaande producten is het voor Google moeilijk om innovatief te blijven. Google geeft daarom haar medewerkers de gelegenheid om 20% van de tijd met andere projecten bezig te zijn die niets te maken hebben met de dagelijkse bezigheden. Nieuwe ideeen kunnen worden gedeeld. Oh ja, op de vraag wanneer deze uren gemaakt mogen worden antwoord Wouter dat dit veelal 's avonds of in het weekend is. Uh dat is dan toch privé tijd!! Het blijkt dat inderdaad het er op neerkomt dat er van de medewerkers meer dan 100% wordt gevraagd. De Burnrate van medewerkers is hoog. Wouter geeft aan dat medewerkers van Google gemiddeld na 1 - 2 jaar alweer het bedrijf verlaten.

Ik heb Wouter tijdens de rondleiding naar de Google winkel?! (bij de rest van de gebouwen is het motto KEEP OUT) nog even gevraagd naar de groeiende kloof tussen arm en rijk en wat er met de middenklasse aan de hand is. De middenklasse (bijvoorbeeld ondersteunende diensten) zijn bij Google allemaal uitbesteed en worden tegen competitieve tarieven ingekocht. Deze diensten worden steeds goedkoper en groeien qua welvaart niet mee met de successen. Google daarentegen neemt in principe alleen maar mensen aan met een universitaire opleiding en deze worden alleen maar rijker. Op dit moment groeit de sociale onrust, de Google bussen waarmee werknemers worden opgehaald worden steeds vaker doelwit van de boze underdogs in SV. Als voorbeeld geeft Wouter aan dat de beveiliging kort geleden op de payrol van Google is gekomen omdat deze in "opstand" dreigde te komen.

In mijn beleving gaat Google op deze wijze ten onder aan het eigen succes, ik ben benieuwd hoelang dit goed gaat.

Tenslotte, het was een lange dag, zijn we naar de Singularity University geweest. Hierover zal ik jullie morgen meer vertellen. Een kans of een bedreiging, wellicht het eeuwige leven......

Singularity heeft alles te maken met de wet van Moore. Moore voorspelde destijds dat de processorcapaciteit van computers elk jaar zou verdubbelen. Door deze exponentiële groei zal de ontwikkeling in wetenschap en techniek zich de komende tijd enorm gaan ontwikkelen. We zitten nu in de voorloper van de snel stijgende curve.

Wat betekend die snelheid; stel je voor 30 stappen van een meter. Dan kun je aardig inschatten wat de afstand is en waar je ongeveer gaat uitkomen. Doe nu 30 exponentiële stappen waar kom je dan uit denk je 1000 meter? 10KM? ............................. nee in totaal 26 keer de aarde rond!!

Door de toename van de wetenschap en techniek die mede bepaalt wordt door processorcapaciteit ontstaat een punt waarbij de mensen met hun tegenwoordige intelligentie de nieuwe ontwikkelingen niet meer zullen begrijpen, de kunstmatige intelligentie nemen de verdere ontwikkeling in eigen hand en gaan zich in voortschrijdend tempo "verbeteren". Singularity is het breekpunt wanneer de technologie de kennis en mogelijkheden van ons menselijk brein overstijgen.

De betekenis daarvan is voor de verbeelding. Er gaan mogelijkheden ontstaan waarbij ons brein geupload kan worden en de mens virtueel verder kan leven. Immers het lichaam is enkel materie en de omgeving is maar een interpretatie. De virtuele wereld is niet meer te onderscheiden van onze interpretatie en door ons te upoaden leven we nog lang en gelukkig :-)

Tot morgen, en fijne dromen over de eeuwigheid!!Sportdag

Gaap, bliep bliep. Zo begon de ochtend al vroeg.We hebben een groepsapp (wel zo handig) en ja hoor de eersten waren al vroeg wakker. Een hardloopgroepje was snel gevormd en om 6:00 stonden we voor het hotel. Hardloop gear aan en gaan maar weer. Heerlijk ff de hoofdpijn er uitgelopen.


Vandaag is het zondag, geen business maar lekker fietsen. Wij ziten op ca 50 min rijden van San Francisco. We hebben de beschikking over 5 grote Amerikaanse bakken waar we deze week in rond toeren. Bij de fietsverhuur van Blazing Saddles was het wel weer hilarisch, iedereen moest voor fietsen om te zien of we konden fietsen ofzo, duheu wij zijn nederlanders hoor. Afijn iedereen is geslaagd en up wie go.

Na 10 meter eerst maar even rusten bij Starbucks. Zonder koffie komen we immers ook niet ver. De doppio was lekker en zeeeer noodzakelijk om de heuvels van de tocht te beslechten. We kwamen een paar pittege heuvels tegen en nu mis ik toch echt de elektrische aandrijving van onze fiets. Wat ben ik blij met onze nieuwe fietsen in Nederland.

We treffen het vandaag, geweldig weer, zonnetje en een graad of 17 - 20. Helder en geen bewolking. De laatste keer dat wij hier waren was het weer niet best. Nu is de Golden Gate Bridge goed te zien. Gauw even een paar fotootjes en weer door.De dames van Voyage hadden weer een geweldig restaurant uitgezocht met heerlijk eten bij Salito's in het dorpje Sausalito aan de overkant van de baai. Geweldig, heerlijke vis, garnalen, Calamari, krab en wat maar meer zij. Puf de calorien van vandaag zitten er weer bij.

Na de lunch de ferry terug naar de andere kant, gelukkif ik denk niet dat ik de heuvels nog een keer getrotseerd zou hebben. Ze hadden mij dan echt wel kunnen opvegen. Op de boot nog even genieten van het uitzicht.
Genoeg gefietst, ach toch nog maar even naar Union Square om te shoppen waarna we de fietsen weer hebben ingeleverd. In plaats van de 50 minuten nu ongeveer 2 uur gedaan over de terugweg, pff. Gelijk door naar de Italiaan waar we konden aanschuiven voor een geweldig diner. Heerlijke wijnen en smaken. Topdag maar zeer vermoeiend. Ik type dit nu inmiddels met de ogen al half dicht.

Morgenochtend een meeting bij DLA Piper (internationale advocaten firma) en in de middag gaan we naar Google en de Singularity Ubiversity.

Ik stop er nu echt mee, tot morgen.........